Vrienden van het Kerkplein

De vereniging Vrienden van het Kerkplein stelt zich ten doel (de unieke uitstraling van) het historische en beschermde Kerkplein van Rijsenburg en haar directe omgeving in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren, in de historische context van rond 1810. Ook willen wij het Kerkplein nog meer de rol geven als ontmoetingsplek voor inwoners van Driebergen-Rijsenburg om daardoor de saamhorigheid te bevorderen.

Dit doel willen wij bereiken door samen met de leden activiteiten te organiseren. De activiteiten zullen naast een cultureel en sociaal belang een financieel belang beogen, zodat gelden ten goede kunnen komen aan de doelstelling. Bovendien spant de vereniging zich in om kennis te vergaren en te delen met alle mogelijke gesprekspartners die als gezamenlijk doel hebben het behouden en beschermen van het Kerkplein in Rijsenburg in het bijzonder en soortgelijke pleinen, zowel in Nederland als daarbuiten in het algemeen.

Door de jaren heen zijn op initiatief van de vereniging al diverse evenementen op het Kerkplein georganiseerd. Meest prominent daarvan is Koningsdag dat duizenden bezoekers trekt vanuit de verre omtrek. Maar inmiddels zijn er ook Kerstmarkten gehouden, een Italiaans culinair festival onder de noemer 'Piazza Italia' en Place d'Eglise een dag waarbij vooral lokale beeldend kunstenaars live actief zijn op het plein. Het Kerkplein dient ook als podium voor muzikale initiatieven, o.a. voor Driebergen's Got Talent en voor het Meezing Concert in december 2017 voorafgaand aan de kerst.

Vanuit het bestuur informeren wij de leden met regelmaat via een nieuwsbrief. Natuurlijk berichten wij ook over onze initiatieven via Facebook en Twitter.